Q: Quy trình thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như thế nào?

A: Quy trình thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như sau:

+ Bước 1: Chủ đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh BRVT, chuyển hồ sơ đủ điều kiện đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hồ sơ gồm: (Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT)

  • Đơn đăng kí biến động đất đai (theo mẫu);
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc);
  • Hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất (đã công chứng);
  • Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý việc góp vốn;
  • Trích lục bản đồ địa chính;
  • Văn bản ủy quyền công chứng chứng thực (nếu có).

+ Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra thực địa, tổ chức hội nghị xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của Chủ đầu tư.

+ Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trình UBND tỉnh chấp thuận hoặc trả lời tổ chức kinh tế về việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất.

+ Bước 4: Tổ chức căn cứ vào Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đến Trung tâm Hành chính công tỉnh nhận văn bản của UBND tỉnh chấp thuận hoặc trả lời tổ chức kinh tế về việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất.

  • Sau khi hoàn thành thủ tục góp đất vào dự án, chủ đầu tư sẽ phải làm hồ sơ thay đổi Giấy phép đăng kí kinh doanh nộp cho Sở kế hoạch và đầu tư