Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

Đăng Ký Thay đổi Vốn điều Lệ, Phần Vốn Góp, Tỷ Lệ Phần Vốn Góp

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)


1.Cách thức nộp hồ sơ:

Trực tiếp

Trực tuyến

Qua dịch vụ bưu chính

2. Trình tự nộp hồ sơ

  • Công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc kê khai thông tin qua mạng thông tin điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến.
  • Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
  • Hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp
  • Hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung

3. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4. Phí, lệ phí đăng ký

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC) và lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC) đối với trường hợp dăng ký trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần và miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử

5. Thành phần hồ sơ

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký
  • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ
  • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
  • Báo cáo tài chính gần nhất
  • Danh sách thành viên công ty

6. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU