TƯ VẤN THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Hung Cong Group cung cấp trọn gói hoặc từng phần các dịch vụ tư vấn thủ tục đầu tư, tư vấn thiết kế bao gồm:

 • Tư vấn thủ tục cấp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư;
 • Tư vấn thủ tục thẩm định và phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 1/500;
 • Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Đánh giá tính khả thi và Lập dự án tiền khả thi, dự án khả thi
 • Tư vấn lập dự án đầu tư;
 • Tư vấn điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
Tư vấn thủ tục đầu tư
Tư vấn thủ tục đầu tư
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc hình thức đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Tư vấn hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản;
 • Tư vấn thuê đất;
 • Tư vấn gia hạn dự án đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản;

TẠI SAO CHỌN HƯNG CÔNG