Thủ tục thẩm duyệt thiết kế PCCC

1601558337 Phpzv9zda

Kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ để xem xét, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.


1. Thẩm duyệt thiết kế về PCCC

Pccc

2. Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế PCCC

Theo  Nghị định 136/2020/NĐ-CP, các đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế PCCC bao gồm:

– Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp,…..

– Các dự án, công trình khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng ảnh hưởng yếu tố phòng cháy và chữa cháy

– Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

3. Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC

Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, gồm:

Đối với dự án, công trình

 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức
 • Các tài liệu và bản vẽ thể hiện thông tin, hiện trạng khu vực liên quan đến phòng cháy, chữa cháy
 • Văn bản liên quan đến chấp thuận địa điểm, chủ trương đầu tư xây dựng về phòng cháy và chữa cháy (nếu có)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)
 • Dự toán xây dựng công trình;
 • Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có);
 • Văn bản ủy quyền (nếu có)

Đối với phương tiện giao thông cơ giới

 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện
 • Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy

4. Thủ tục yêu cầu thẩm duyệt PCCC

Thủ Tục

5. Thời hạn thẩm duyệt thiết kế PCCC từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

 • Đồ án quy hoạch xây dựng: Không quá 05 ngày làm việc;
 • Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Không quá 05 ngày làm việc;
 • Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A
 • Không quá 05 ngày làm việc đối với các dự án còn lại;
 • Không quá 10 ngày làm việc đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới.

6. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU