Thẩm định thiết kế xây dựng

Thiết Kế Cơ Sở

Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở bao gồm thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế, tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) theo yêu cầu của chủ đầu tư.


1. Thiết kế xây dựng

Thiết kế xây dựng gồm:

 • Thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng;
 • Thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;
 • Các thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể (Front – End Engineering Design, sau đây gọi là thiết kế FEED), thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế.

Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở bao gồm thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế, tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) theo yêu cầu của chủ đầu tư.

2. Nội dung của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Theo Điều 80 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020), nội dung chủ yếu của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở bao gồm:

– Phương án kiến trúc.

– Phương án công nghệ (nếu có).

– Công năng sử dụng.

– Thời hạn sử dụng và quy trình vận hành, bảo trì công trình.

– Phương án kết cấu, loại vật liệu chủ yếu.

– Chỉ dẫn kỹ thuật.

– Phương án phòng, chống cháy, nổ.

– Phương án sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

– Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

– Dự toán xây dựng phù hợp với bước thiết kế xây dựng.

House1

3. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

3.1 Các đối tượng cần thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020):

+ Công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công;

+ Công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc dự án có quy mô nhóm B trở lên;

+ Công trình xây dựng thuộc dự án PPP;

+ Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn khác

3.2 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư

Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư được quy định tại Điều 83 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020):

 • Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế quy định tại hợp đồng và pháp luật có liên quan;
 • Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có)
 • Sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng
 • Sự phù hợp của các nội dung quy định tại hợp đồng dự án
 • Sự phù hợp của các nội dung theo quyết định của chủ đầu tư

3.3 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng

 • Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập, thẩm tra thiết kế xây dựng;
 • Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế;
 • Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với thiết kế cơ sở đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định;
 • Sự đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật;
 • Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng;
 • Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;
 • Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

4. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU