Author Archives: Mai Nguyen

Thẩm định thiết kế xây dựng

Thiết Kế Cơ Sở

Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở bao gồm thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế, tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) theo yêu cầu của chủ đầu tư. 1. Thiết kế xây dựng Thiết […]

Có nhiều nhà đầu tư tham gia dự án xây dựng nhà ở thì lựa chọn nhà đầu tư như thế nào?

Lựa Chọn Chủ đầu Tư K

Căn cứ vào khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 về nhà đầu tư như sau: Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 1. Nhà […]

Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch là gì? Hồ sơ quy hoạch được lưu trữ gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

Chuyển Nhượng đất Quy Hoạch

Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch là một tập hợp các văn bản điện tử của hồ sơ quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt, cùng với cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch. 1. Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy […]

Quy trình tiếp nhận và bàn giao công trình Hạ tầng kỹ thuật trong dự án đầu tư tại tỉnh BRVT

Tiếp Nhận Và Bàn Giao Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật

Ngày 06 tháng 5 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường quản lý hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau 8 năm thực hiện Chỉ thị, […]

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Thay đổi, Bổ Sung Ngành, Nghề Kinh Doanh

Trong quá hình hoạt động, doanh nghiệp được phép thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu phát triển. Sau đây là hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. 1. Tự do lựa chọn, thay đổi, bổ sung ngành nghề […]

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

Đăng Ký Thay đổi Vốn điều Lệ, Phần Vốn Góp, Tỷ Lệ Phần Vốn Góp

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 1.Cách thức nộp hồ sơ: Trực tiếp Trực tuyến Qua dịch vụ bưu chính 2. Trình tự nộp hồ sơ Công ty gửi hồ sơ đăng ký thay […]

Thủ tục thẩm duyệt thiết kế PCCC

1601558337 Phpzv9zda

Kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ để xem xét, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây dựng. 1. Thẩm duyệt thiết kế về PCCC 2. Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt […]

Một số điểm mới đáng chú ý tại Luật Nhà ở 2023

Luật Nhà ở 2023

Ngày 27/11, Luật Nhà ở (sửa đổi) đã chính thức được Quốc hội chính thức thông qua. Bên cạnh sự kế thừa các nội dung của Luật Nhà ở 2014, Luật Nhà ở 2023 đã có những điểm mới, điểm tối ưu đáng chú ý. 1. Quy định về chung cư mini Quy định về […]

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

Điều 9 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. Quy trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng? Mục đích của việc […]

Các thủ tục đăng ký biến động đất đai khi mua bán đất mới nhất 2023

Trình Tự

Các thủ tục đăng ký biến động đất đai được quy định tại Quyết định 1085/QĐ-BTNMT năm 2023. 1. Các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Chuyển đổi, chuyển nhượng Thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở […]