Có nhiều nhà đầu tư tham gia dự án xây dựng nhà ở thì lựa chọn nhà đầu tư như thế nào?

Lựa Chọn Chủ đầu Tư K

Căn cứ vào khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 về nhà đầu tư như sau: Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.


1. Nhà đầu tư được chia thành bao nhiêu loại theo quy định của pháp luật?

Căn cứ vào khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 về nhà đầu tư thì nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm:

– Nhà đầu tư trong nước;

– Nhà đầu tư nước ngoài;

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

2. Có nhiều nhà đầu tư tham gia dự án xây dựng nhà ở thì lựa chọn nhà đầu tư như thế nào?

Căn cứ tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án thì Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng.

Đồng thời, căn cứ Điều 7 Luật Xây dựng 2014 sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 thì Trường hợp có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức hoặc ủy quyền cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định về việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư thì việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan

Thiết Kế Chưa Có Tên

3. Chủ đầu tư

Chủ đầu tư được xác định trước khi lập dự án đầu tư xây dựng hoặc khi phê duyệt dự án hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

4. Điều kiện cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời xác định nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư

– Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp;

– Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở;

– Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

5. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU