Một số điểm mới đáng chú ý tại Luật Nhà ở 2023

Luật Nhà ở 2023

Ngày 27/11, Luật Nhà ở (sửa đổi) đã chính thức được Quốc hội chính thức thông qua. Bên cạnh sự kế thừa các nội dung của Luật Nhà ở 2014, Luật Nhà ở 2023 đã có những điểm mới, điểm tối ưu đáng chú ý.


1. Quy định về chung cư mini

Quy định về xây, kinh doanh, tiêu chuẩn kỹ thuật

Cá nhân muốn xây chung cư chung cư cỡ nhỏ để bán, cho thuê sẽ phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư.

Các tiêu chuẩn kĩ thuật đối với chung cư mini sẽ theo quy định chung của nhà chung cư.

Sản phẩm bất động sản này cũng sẽ được tham gia giao dịch trong thị trường bất động sản.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Căn hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nếu đáp ứng các tiêu chí

  • Về an ninh trật tự
  • Phòng cháy chữa cháy
  • Hạ tầng kĩ thuật
  • Đảm bảo thiết kế theo thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Vấn đề thời hạn sử dụng nhà chung cư

Luật Nhà ở năm 2023 không quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư.

Thiết Kế Chưa Có Tên (7)

2. Mở rộng thêm đối tượng được mua nhà ở xã hội

Bổ sung 02 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là:

  • Học sinh, sinh viên các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt
  • Học sinh trường dân tộc nội trú công lập
  • Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.

3. Phát triển quỹ nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải bố trí đủ quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh đã được phê duyệt.

Tại các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

4. Ưu đãi cho chủ đầu tư nhà ở xã hội 

Ưu đãi về tiền thuê đất, lợi nhuận

Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án.

Chủ đầu tư được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại

Được dành tối đa 20% tổng diện tích đất xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại.

Phần chi phí đầu tư này không được tính vào giá thành nhà ở xã hội

Chủ đầu tư được hưởng toàn bộ lợi nhuận đối với phần diện tích công trình này.

House

5. Bổ sung danh mục nhà ở cho các đối tượng

Bổ sung thêm một số danh mục nhà ở cho các đối tượng như:

Nhà ở lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp

Nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân

Nhà ở thuộc tài sản công…

6. Sửa đổi bổ sung nguyên tắc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Trong thời hạn 05 năm, bên mua, thuê mua chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hoặc bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội này trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư nhà ở xã hội.

Luật Nhà ở 2023 cũng là cơ sở để xây dựng cơ chế quản lý nhà ở minh bạch, lành mạnh, tạo điều kiện để thị trường bất động sản về nhà ở có cơ hội phát triển tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của người dân ngày càng cao hơn trong thời gian tới.

7. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU