Q: Sự khác nhau giữa quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500 như thế nào?

A: Sự khác nhau giữa quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500 như sau:

Tiêu chí Quy hoạch chi tiết 1/2000 Quy hoạch chi tiết 1/500
Khái niệm + Giai đoạn 1 trong quy hoạch.

+ Là bước triển khai của quy hoạch chung xây dựng đô thị.

+ Cơ sở cho việc triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500.

+ Giai đoạn 2.

+ Là triển khai và cụ thể hóa quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000.

+ Là cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng.

+ Gắn liền với 1 dự án cụ thể.

Mục đích Quản lý đô thị Xác định mối quan hệ giữa các công trình thuộc quy hoạch với các yếu tố bên ngoài của quy hoạch
Nội dung Lập các bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất, quy hoạch giao thông, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện Chi tiết hóa đến từng công trình: dân cư, tổ chức không gian, diện tích đất được sử dụng, kiến trúc thiết kế từng lô đất, đánh giá môi trường….
Người thực hiện Chính quyền địa phương hoặc chủ đầu tư Chủ đầu tư

 

Cơ quan phê duyệt   Các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng

 Lưu ý :

  • Với những dự án có quy mô nhỏ hơn 5 hecta, dự án nhà ở chung cư nhỏ hơn 2 hecta thì không nhất thiết phải có quy hoạch 1/500 nhưng nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch 1/2000 đã được phê duyệt.
  • Với những dự án có quy mô trên 5 hecta, dự án nhà ở chung cư trên 2ha thì bắt buộc các chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết 1/500 và phải dựa trên bản quy hoạch 1/2000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  • Đối với các công trình đơn lẻ, không cần lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.