NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG?

Chuyển Nhượng Dự án

Nhà đầu tư có được chuyển nhượng dự án đầu tư không? Cùng Công ty Hưng Công Vũng Tàu giải đáp vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2020

1. Chuyển nhượng dự án đầu tư là gì?

 • Chuyển nhượng dự án đầu tư được hiểu là việc các nhà đầu tư của một dự án chuyển một phần hoặc toàn bộ dự án của mình cho một nhà đầu tư khác thực hiện được ký kết, thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư.
 • Hợp đồng chuyển nhượng là một dạng hợp đồng bán tài sản nhưng tài sản được giao dịch là một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư.
 • Ngoài ra, trường hợp chuyển nhượng dự án có phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư có được chuyển nhượng dự án đầu tư không?

Vấn đề này đã được quy định tại Điều 46 Luật này như sau:

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác nếu thỏa mãn được các điều kiện:

 • Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị nhà đầu tư hoặc cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư một phần hoặc toàn bộ dự án
 • Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 24 của Luật này
 • Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai
 • Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản thì phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản
 • Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có)
 • Ngoài ra, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

3. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Các bước của thủ tục chuyển nhượng gồm:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư
 • Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

– Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư.

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận/hướng dẫn giải thích để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 • Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

– Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư. Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

+ Các cơ quan được gửi hồ sơ có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình. Thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư. Thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của UBND Thành phố

+ Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố và Cơ quan đăng ký đầu tư. Thời hạn 07 ngày làm việc từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch Đầu tư

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

– Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư. Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

+ Các cơ quan được gửi hồ sơ xin ý kiến có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình. Thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án. Thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

+ UBND Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Cơ quan đăng ký đầu tư

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng. Thời hạn 03 ngày làm việc từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

 • Bước 4: Nhận kết quả

+ Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Cơ quan đăng ký đầu tư đã nộp hồ sơ.

4. Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư

Theo Khoản 2 Điều 46 Luật này, thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
 • Bản sao chứng thực CMND/ CCCD/ Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

5. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi chúng tôi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để chúng tôi có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU