THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Thẩm Quyền

Cùng Công ty Hưng Công Vũng Tàu tìm hiểu về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư qua bài viết dưới đây

Căn cứ pháp lý: Luật Đầu tư 2020

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì?

 • Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận dự án đầu tư về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư. (Quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật này)

2. Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Căn cứ Khoản 1 Điều 33 Luật này, thành phần hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Bản sao chứng thực giấy đăng ký kinh doanh (hoặc CCCD/CMND/Hộ chiếu,…)
 • Một trong các tài liệu sau:

– Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư

– Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ

– Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính

– Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư

– Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư

– Mục tiêu và quy mô đầu tư

– Vốn đầu tư và phương án huy động vốn

– Địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện dự án

– Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có)

– Nhu cầu về lao động

– Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư

– Tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án

– Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có)

– Nếu dự án thuộc trường hợp phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC (nếu có)
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Có 3 thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án được quy định tại Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư 2020, gồm:

a) Quốc hội

Những dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội gồm:

 • Những dự án có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường:

– Nhà máy điện hạt nhân;

– Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

 • Những dự án có yêu cầu phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;
 • Những dự án có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác;
 • Những dự án có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

b) Thủ tướng Chính phủ

Trừ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn

Dự án đầu tư khác

• Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư:

– Từ 10.000 người trở lên ở miền núi

– Từ 20.000 người trở lên ở vùng khác

• Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí
• Dự án đầu tư xây dựng mới:

– Cảng hàng không, sân bay;

– Đường cất hạ cánh của cảng hàng không, sân bay;

– Nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế;

– Nhà ga hàng hóa của cảng hàng không, sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên

• Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên
• Dự án đầu tư mới kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không • Dự án đầu tư khác thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật
• Dự án đầu tư xây dựng mới:

– Bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt;

– Bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I

 
• Dự án đầu tư chế biến dầu khí  
• Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược,  casino (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài)  
• Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp:

– Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên

– Dự án có quy mô dưới 50 ha nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị

– Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị

– Dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt

 
• Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất  

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trừ các dự thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hộiThủ tướng chính phủ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư trên đây thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

4. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi chúng tôi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để chúng tôi có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU