Khi nào cần lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi?

Tiền Khả Thi

Cùng Công ty Hưng Công Vũng Tàu tìm hiểu về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong các dự án đầu tư qua bài viết dưới đây:

1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là gì?

 • Căn cứ vào quy định trong Khoản 1, Điều 3 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020). Báo cáo tiền khả thi được hiểu là một loại báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát về dự án. Dựa vào đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án. Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án.
 • Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi.

2. Những dự án nào phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi?

Các dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được quy định tại Khoản 2 Điều 52 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Xây dựng như sau:

 • Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công;
 • Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
 • Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Đối với các dự án không thuộc các trường hợp trên, việc lập Báo cáo do chủ đầu tư quyết định.

3. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Điều 53 Luật Xây dựng năm 2014 quy định về nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gồm:

 • Sự cần thiết đầu tư và các điều kiện để thực hiện đầu tư xây dựng.
 • Dự kiến mục. tiêu, quy mô, địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng.
 • Nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên.
 • Phương án thiết kế sơ bộ về xây dựng, thuyết minh, công nghệ, kỹ thuật và thiết bị phù hợp.
 • Dự kiến thời gian thực hiện dự án.
 • Sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn; khả năng hoàn vốn, trả nợ vốn vay (nếu có); xác định sơ bộ hiệu quả kinh tế – xã hội và đánh giá tác động của dự án.

Nội dung của phương án thiết kế sơ bộ bao gồm:

 • Sơ bộ về địa điểm xây dựng; quy mô, vị trí, loại và cấp công trình chính của dự án;
 • Bản vẽ thiết kế sơ bộ tổng mặt bằng dự án; bản vẽ thể hiện giải pháp thiết kế sơ bộ công trình chính của dự án;
 • Sơ bộ về dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ (nếu có)

4. Quy định về mức phạt khi vi phạm quy định về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về báo cáo nghiên cứu khả thi gồm dự án đầu tư, báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với các dự án có xây dựng công trình được quy định như sau:

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

– Không tuân thủ trình tự, thủ tục lập và thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi;

– Không tuân thủ trình tự, thủ tục và điều kiện điều chỉnh chương trình, dự án.

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

– Lập dự toán, thanh toán, quyết toán chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi không đúng đơn giá, định mức;

– Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

– Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi không đầy đủ nội dung.

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

– Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi không có trong quy hoạch hoặc chưa được cấp có thẩm quyền bổ sung quy hoạch;

– Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi không đúng theo quy hoạch được phê duyệt.

 • Biện pháp khắc phục hậu quả:

– Buộc hoàn trả các chi phí bị tăng thêm do việc lập dự toán, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi không đúng đơn giá, định mức đối với các vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

– Buộc điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này;

– Buộc bổ sung các nội dung còn thiếu đối với các vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này;

– Buộc điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt đối với các vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này.

5. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU