Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư

Cac Cong Viec Can Phai Thuc Hien Khi Lap Du An Dau Tu

Dự án đầu tư có các hoạt động tác động đến môi trường cần phải có giấy phép môi trường.


Thế nào là giấy phép môi trường?

Căn cứ theo quy định được nêu trong khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 về khái niệm giấy phép môi trường cụ thể như sau:

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Đối tượng nào phải có giấy phép môi trường?

Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về đối tượng cần phải có giấy phép môi trường như sau:

  • Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả hoặc phát sinh chất thải nguy hại ra môi trường.
  • Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
  • Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

Hồ sơ cấp giấy phép môi trường:

Khoản 1 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về hồ sơ cấp giấy phép môi trường bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường;

– Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;

– Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường:

Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường cụ thể như sau:

Nội Dung đoạn Văn Bản Của Bạn

Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU