Điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại

điều Kiện Làm Chủ đầu Tư

Công ty Hưng Công Vũng Tàu hân hạnh mang đến cho các Quý bạn đọc điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý: Luật nhà ở năm 2014

1. Điều kiện để được làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Điều 21, gồm:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản
 • Có vốn ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định về Luật Đầu tư.
 • Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại do cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo UBND Tỉnh quyết định, trường hợp dự án có quy mô lớn hoặc có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Chính phủ thì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định trước khi thực hiện lựa chọn chủ đầu tư.

2. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có những quyền gì?

Căn cứ theo Điều 25, quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại gồm:

 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án.
 • Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở; thực hiện huy động vốn, thu tiền cho thuê, cho thuê mua, tiền bán nhà ở theo quy định của Luật này, pháp luật về kinh doanh bất động sản và theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
 • Thực hiện các quyền của người sử dụng đất và kinh doanh sản phẩm trong dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.
 • Được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án theo quy định về Luật Kinh doanh bất động sản.
 • Được thực hiện quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định về công nhận quyền sở hữu nhà ở của Luật này (Điều 9) và pháp luật về đất đai.
 • Được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước trong quá trình làm dự án theo quy định pháp luật.
 • Thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

3. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm gì?

Trách nhiệm của chủ đầu tư được quy định tại Điều 26 như sau:

 • Lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng.
 • Ký quỹ để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
 • Bảo đảm năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
 • Xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo đúng quy hoạch chi tiết, nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở và tiến độ của dự án đã được phê duyệt.
 • Dành diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.
 • Công khai trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở Ban quản lý dự án của mình các thông tin về nội dung cơ bản của từng dự án đầu tư xây dựng nhà ở (Điểm b, Khoản 5, Điều 19)
 • Báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án theo định kỳ và khi kết thúc dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.
 • Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng kinh doanh sản phẩm của dự án, bàn giao nhà ở và các giấy tờ liên quan đến nhà ở giao dịch cho khách hàng

 • Thực hiện giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở và kinh doanh quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
 • Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở. Trừ trường hợp người mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

– Nếu xây nhà ở cho thuê thì có trách nhiệm lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định. (Điều 76, 77).

 • Bảo hành nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng
 • Thực hiện các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Chấp hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về xử lý hành vi vi phạm pháp luật khi có sai phạm trong việc phát triển nhà ở, huy động vốn, ứng tiền trước của khách hàng, thực hiện các giao dịch về nhà ở và các hoạt động khác quy định tại Điều này.
 • Bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại cho khách hàng hoặc cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia đầu tư xây dựng nhà ở.

4. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU