4 bước để đăng ký kế hoạch sử dụng đất

So Dồ Quy Hoạch Sử Dụng Dất

Đăng ký kế hoạch sử dụng đất là yêu cầu bắt buộc phải làm mới có thể góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tại các địa phương, mỗi năm UBND cấp huyện sẽ ra thông báo về về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất cho năm đó. Việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất sẽ phụ thuộc vào các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và những tình hình nhà đất, kế hoạch phát triển của địa phương. Việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất này sẽ là cơ sở để UBND huyện lập các bản quy hoạch sử dụng đất hoặc có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp nhất.

Người đăng ký kế hoạch sử dụng đất phải xác định chính xác nhu cầu, vị trí thửa đất và diện tích cần đăng ký, sau đó chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ như sau:

 1. Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.
 2. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất)
 3. Giấy tờ tùy thân của các nhân, giấy tờ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp,…

Quy trình đăng ký kế hoạch sử dụng đất ra sao?

Quy trình đăng ký kế hoạch sử dụng đất thường bao gồm 4 bước sau:

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra. Người dân sẽ được yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ thiếu hoặc giao giấy hẹn nhận kết quả nếu hồ sơ đạt chuẩn.
 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa.
 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm định gửi đến người xin giao đất, thuê đất.
 4. Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT

Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

…, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN 1….

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 2 ……………….

 1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 3…………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Địa chỉ/trụ sở chính:……………………………………………………………………………………
 2. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………..………………..
 3. Địa điểm khu đất:…………………………………………………………………………..
 4. Diện tích (m2):………………………………………………………………………………
 5. Để sử dụng vào mục đích: 4……………………………………………………………………….
 6. 7.Thờihạn sử dụng:……………………………………………….…………..
 7. 8.Camkết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

  Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

——————————-

1 Ghi rõ đơn xin giao đất hoặc xin thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất

2 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

3 Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

4 Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư

Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi chúng tôi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để chúng tôi có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

 • 99/30–99/32 Nguyễn Thái Bình, P.4, Quận Tân Bình, TP.HCM
 • Tel: 028. 6264.8059
 • Fax: 028.6264.8060
 • Email: hcgarchitects@gmail.com
 • Website: https://hungcong.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU

 • Trụ sở: 69/24C Lê Hồng Phong, P.7, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 • Văn phòng hoạt động: Số 02 Lê Hồng Phong nối dài, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Hotline: 02543.616.979
 • Email: hungcongvungtau2020@gmail.com
 • Website: https://hungcong.vn
 • FB: https://facebook.com/HungCongVT