Q: Thủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy ra sao?

A: Thủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy như sau:

+ Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

+ Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Các bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

-Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

-Nếu hồ sơ không hợp lệ và tiết thành phần thì trả lại và viết phiếu hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

-Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

+ Bước 3: Các cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo thông báo nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo thông báo nộp phí của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh.

+ Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.