Author Archives: Thao Duong

3 bước thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Thủ Tục Góp Vốn

Hiện nay, hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất đang ngày càng trở nên phổ biến. Tuy vậy, lại có nhiều người chưa nắm rõ các bước thực hiện thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ thực hiện thủ tục góp vốn bằng […]

2 bước để chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án

5555

Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án là thủ tục khá phức tạp nên nhiều người dân không thể tự mình thực hiện và khi chuyển mục đích thường phải nộp nhiều tiền sử dụng đất, thậm chí lên đến hàng trăm triệu đồng. Chuyển mục đích sử dụng đất là […]

4 bước để đăng ký kế hoạch sử dụng đất

So Dồ Quy Hoạch Sử Dụng Dất

Đăng ký kế hoạch sử dụng đất là yêu cầu bắt buộc phải làm mới có thể góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tại các địa phương, mỗi năm UBND cấp huyện sẽ ra thông báo về về việc đăng […]