Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

đấu Giá QsdĐ

Cùng Công ty Hưng Công Vũng Tàu tìm hiểu về điều kiện, thủ tục và các trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất nhé!

1. Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

 • Nhà nước giao, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.
 • Tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất chỉ phải trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo giá quy định nên đất được giao, cho thuê chủ yếu là đất nông nghiệp hoặc đối tượng ưu tiên.

2. Những trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Theo Khoản 2 Điều 118 Luật đất đai 2013. Các trường hợp được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá bao gồm:

 • Giao đất không thu tiền sử dụng đất, gồm các trường hợp:

– Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức;

– Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 55 của Luật này;

– Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

– Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án Nhà nước;

– Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp.

 • Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bao gồm:

– Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại;

– Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

– Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số;

– Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập;

– Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay;

– Đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không;

– Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp;

– Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

 • Sử dụng đất quy định tại các Điểm b, g Khoản 1 và Khoản 2 Điều 56 của Luật này:

– Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này;

– Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc;

– Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

 • Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;
 • Sử dụng đất để xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;
 • Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;
 • Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Điều kiện để được nhà nước giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất

Điều 58 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện của chủ đầu tư khi xin giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án như sau:

 • Đảm bảo về năng lực tài chính để thực hiện dự án:

– Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư. (Đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha);

– Không dưới 15% tổng mức đầu tư với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên;

– Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án. ( Từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác,…)

 • Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác
 • Dự án sử dụng đất áp dụng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013:

– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở;

– Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

– Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

4. Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ Khoản 3 điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Quy trình thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá gồm các bước sau:

 • Bước 1: Người xin giao đất hoặc thuê đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài Nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất cần giao hoặc cho thuê.
 • Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người xin giao đất, thuê đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, trình UBND Huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, trình UBND Huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cập nhật và chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
 • Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ trả kết quả thủ tục và tổ chức giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.

5. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU