Năm 2023 sử dụng Luật Đất đai nào?

Luat Dat Dat

1.   Luật Đất đai được áp dụng và thi hành năm 2023 là văn bản nào?

Căn cứ kế hoạch xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi trong thời gian tới được thông qua tại Nghị quyết 150/NQ-CP năm 2022, hiện nay đề án sửa đổi Luật Đất đai vẫn đang trong quá trình góp ý và chưa được hoàn thiện cũng như thông qua.

Vì vậy, Luật Đất đai được áp dụng trong năm 2023 là:

2. Nghị định hướng dẫn Luật đất đai còn hiệu lực?

Các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013 còn hiệu lực bao gồm:

STT SỐ NGHỊ ĐỊNH NỘI DUNG

1

Nghị định 148/2020/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

2

Nghị định 96/2019/NĐ-CP Quy định về khung giá đất

3

Nghị định 62/2019/NĐ-CP  Sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

4

Nghị định 123/2017/NĐ-CP  Sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

5

Nghị định 35/2017/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

6

Nghị định 01/2017/NĐ-CP  Sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

7

Nghị định 135/2016/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

8

Nghị định 35/2015/NĐ-CP Quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

9

Nghị định 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

10

Nghị định 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất

11

Nghị định 43/2014/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

12

Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất

13

Nghị định 46/2014/NĐ-CP Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

3. Thông tư hướng dẫn Luật đất đai năm 2013?

Các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013 còn hiệu lực bao gồm:

STT

SỐ THÔNG TƯ

NỘI DUNG

1

Thông tư 11/2022/TT-BTNMT Sửa đổi một số Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

2

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT  Sửa đổi Thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

3

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT Về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

4

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT Về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

5

Thông tư 33/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

6

Thông tư 60/2015/TT-BTNMT Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

7

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT

Hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

8

Thông tư 47/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

9

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT Về điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

10

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

11

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

12

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT Về bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

13

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

4. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi chúng tôi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để chúng tôi có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU