Khi nào cần điều chỉnh giấy phép xây dựng?

điều Chỉnh Giấy Phép Xây Dựng

Những trường hợp nào cần điều chỉnh Giấy phép xây dựng? Cùng Công ty Hưng Công Vũng Tàu tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Giấy phép xây dựng là gì?

  • Khái niệm về Giấy phép xây dựng (GPXD) đã được quy định tại Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng 2014. Nó là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.
  • Khoản 3 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định GPXD gồm 03 loại như sau:

– Giấy phép xây dựng mới;

– Giấy phép sửa chữa, cải tạo;

– Giấy phép di dời công trình.

2. Những trường hợp cần điều chỉnh giấy phép xây dựng

Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 Điều 51 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung sau đây thì chủ đầu tư cần phải đề nghị điều chỉnh GPXD, gồm:

  • Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc.
  • Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính.
  • Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

3. Thủ tục xin điều chỉnh GPXD

  • Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD

– Công trình, nhà ở riêng lẻ được UBND huyện cấp GPXD thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện

– Công trình được UBND Tỉnh cấp GPXD thì nộp tại bộ phận một cửa trung tâm hành chính công

– Trường hợp địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại cơ quan đã cấp GPXD cho công trình.

  • Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

– Cơ qua có thẩm quyền cấp GPXD có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh GPXD, kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

– Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.

– Hồ sơ được giải quyết trong thời gian 20 ngày đối với công trình, 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ (tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

  • Bước 3: Nhận PGXD đã được điều chỉnh. Trường hợp không đủ điều kiện được điều chỉnh GPXD thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép

4. Hồ sơ xin điều chỉnh GPXD

a) Đối với công trình

+ Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cơ quan thẩm quyền cấp;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, bản vẽ thiết kế mặt đứng, bản vẽ thiết kế mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính của văn bản phê duyệt điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định pháp luật kèm theo bản kê khai điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do chính cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc báo cáo kết quả thẩm định thiết kế điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng.

b) Đối với nhà ở riêng lẻ

+ Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cơ quan thẩm quyền cấp;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính của bản vẽ thiết kế mặt bằng, bản vẽ mặt đứng, bản vẽ mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 – 1/200. Đối với trường hợp này yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo những báo cáo kết quả thẩm định thiết kế;

+ Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế đã quy định tại điểm này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp của các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

5. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi chúng tôi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để chúng tôi có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU