Đề xuất khu đất 14,2ha đầu tư thiết chế Công đoàn ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 1.8, UBND tỉnh cho biết vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp cùng các đơn vị để khảo sát, giới thiệu vị trí để đầu tư thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh.