Trường hợp phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

điều Chỉnh

1. Những trường hợp nào cần phải xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Luật đầu tư 2014 quy định những trường hợp sau nhà đầu tư bắt buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh GCNĐKĐT:

 • Thay đổi về thông tin nhà đầu tư (Tên, Số hộ chiếu, địa chỉ, email,…)
 • Thay đổi tên dự án đầu tư
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án
 • Thay đổi mã số dự án đầu tư
 • Thay đổiĐiều chỉnh diện tích đất thực hiện dự án
 • Thay đổi ngành nghề đầu tư
 • Thay đổi quy mô dự án
 • Thay đổi vốn đầu tư (bao gồm tổng vốn đầu tư, vốn góp, vốn vay), tiến độ góp vốn và huy động vốn, giãn tiến độ góp vốn đầu tư
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động
 • Thay đổi thời gian hoạt động của dự án
 • Thay đổi về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có)
 • Thay đổi các điều kiện đối với nhà đầu tư dự án (nếu có)

2. Các trường hợp không phải xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 38 Nghị định 118/NĐ-CPKhoản 2 và 3 Điều 6 Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT, các trường hợp không phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Doanh nghiệp trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư không thực hiện theo GCNĐKĐT
 • Nhà đầu tư là tổ chức thay đổi các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp nhà đầu tư là tổ chức thay đổi tên hoặc mã số doanh nghiệp
 • Nhà đầu tư là cá nhân thay đổi loại giấy tờ cá nhân hoặc thay đổi số, ngày cấp của giấy tờ cá nhân của mình.

3. Thủ tục xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

a) Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Điều 35 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định thủ tục điều chỉnh GCNĐKĐT trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương được thực hiện như sau:

 • Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh GCNĐKĐT trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

b) Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Trường hợp dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì thủ tục điều chỉnh GCNĐKĐT được quy định tại Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP:

 • Trường hợp dự án liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại GCNĐKĐT, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện việc điều chỉnh.
 • Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung trên, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐKĐT cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện việc điều chỉnh.

4. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. (Mẫu I.7 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh dự án đầu tư. (Mẫu I.7 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT);
 • Quyết định và biên bản họp về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất (bản sao);
 • Bản giải trình các nội dung điều chỉnh và chứng minh sự phù hợp sau khi thực hiện điều chỉnh;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực);
 • Ngoài ra tùy vào nội dung điều chỉnh trên giấy chứng nhận đầu tư khi thực hiện thay đổi thì sẽ phải nộp những giấy tờ chứng minh cho việc thay đổi đó.

5. Mức phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mức phạt khi doanh nghiệp đầu tư có sự thay đổi mà không thực hiện điều chỉnh GCNĐKĐT quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP như sau:

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

– Không đăng ký thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế khi tham gia vào tổ chức kinh tế ;

– Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư khi có sự thay đổi;

– Giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư quản lý;

– Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng doanh nghiệp không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận của cơ quan đăng ký đầu tư;

– Không thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đầu tư khi dự án dừng hoạt động.

 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với các hành vi sau:

– Không thực hiện thủ tục điều chỉnh GCNĐKĐT ra nước ngoài trong trường hợp thay đổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài;

– Không thực hiện thủ tục điều chỉnh GCNĐKĐT trong trường hợp sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

-> Tìm hiểu thêm về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư <-

6. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi chúng tôi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU