HỒ SƠ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ PCCC

Hồ Sơ

Hiện nay, có rất nhiều công trình, dự án lớn được xây dựng. Bên cạnh những thủ tục để được nhà nước cấp phép thực hiện dự án như: Chấp thuận chủ trương đầu tư, xin cấp giấy phép kinh doanh,… thì không thể thiếu thủ tục thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy. Không chỉ là thủ tục pháp lý mà đó còn là để đảm bảo an toàn cho chính chúng ta.

Vậy bạn đã biết hồ sơ để thực hiện thủ tục đó gồm những thành phần nào chưa? Cùng Công ty Hưng Công Vũng Tàu tìm hiểu nhé!

Căn cứ pháp lý: Nghị định 136/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

1.   Thành phần hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy gồm những gì?

 • Khoản 4, Điều 13 quy định chi tiết về thành phần hồ sơ như sau:

a) Đối với đồ án quy hoạch xây dựng 

 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC06)
 • Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định này.

– Tỷ lệ 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha

– Tỷ lệ 1/500 đối với các trường hợp còn lại

b) Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng

Trước khi tiến hành thiết kế các công trình độc lập có nguy hiểm cháy, nổ quy định tại các mục 15 và 16 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này (trừ trạm cấp xăng dầu nội bộ và cơ sở sử dụng khí đốt):

 • Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng (Mẫu số PC06). Trường hợp ủy quyền cho đơn vị khác, phải có văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình;
 • Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình;

c) Đối với thiết kế cơ sở của dự án, công trình:

 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp (Mẫu số PC06). Trường hợp ủy quyền cho đơn vị khác, phải có văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật;
 • Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công;
 • Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định này;

d) Đối với thiết kế thi công công trình:

Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình:

 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế (Mẫu số PC06). Trường hợp ủy quyền cho đơn vị khác, phải có văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật;
 • Văn bản góp ý thiết kế cơ sở về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (nếu có);
 • Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công; văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; dự toán xây dựng công trình;
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định này;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, bản vẽ được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (đối với hồ sơ thiết kế cải tạo, điều chỉnh);
 • Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có);

đ) Đối với thiết kế phương tiện giao thông cơ giới:

Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy:

 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện (Mẫu số PC06), trường hợp chủ đầu tư, chủ phương tiện ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b và điểm c khoản 1, điểm b, c, d và điểm e khoản 3 Điều 8 Nghị định này;

e) Lưu ý:

 • Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.
 • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện.
 • Hồ sơ nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và chủ đầu tư, chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó.

2.   Thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ Khoản 12, Điều 13 luật này. Có 2 thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy:

a) Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Trường hợp này bao gồm:

 • Dự án, công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư đáp ứng tiêu chí phân loại dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công (trừ các dự án, công trình đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước do cấp tỉnh là chủ đầu tư);
 • Công trình có chiều cao trên 100m;
 • Công trình xây dựng trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên;
 • Phương tiện đường thủy có chiều dài từ 50m trở lên vận chuyển hành khách, vận chuyển chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ;
 • Dự án đầu tư xây dựng công trình do Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh đề nghị, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự;

b) Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh

Đối với các trường hợp:

 • Đồ án quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch trên địa bàn quản lý;
 • Dự án, công trình không thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý và những trường hợp do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền;
 • Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quản lý không thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và những trường hợp do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự.

3.   Nộp hồ sơ ở đâu?

Địa điểm nộp hồ sơ cũng được hướng dẫn tại Điều 6, Khoản 13.

Nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền theo một trong các hình thức sau:

 • Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền;
 • Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền;
 • Thông qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân;
 • Ủy quyền theo quy định của pháp luật.

-> Tìm hiểu về các trường hợp phải thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy <-

4.   Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi chúng tôi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để có thể có được những nhân sự tốt nhất làm việc với bạn.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU