Hải Dương bổ sung 83 dự án với tổng diện tích 282ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Vào ngày 04/08, UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất tại các huyện, xã, thành phố trong năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt bổ sung 83 dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tổng diện tích của 83 dự án kể trên đạt gần 282ha.

Cụ thể, đối với Thành phố Hải Dương (tổng diện tích đạt gần 112 km2), UBND tỉnh đã bổ sung 6 dự án với tổng diện tích 4.64ha gồm: Xử lý xen kẹp trên địa bàn phường Tứ Minh (0.09ha); Xử lý xen kẹp trên địa bàn phường Thanh Bình (0.55ha); Xây dựng khu nhà ở hỗn hợp cao tầng Ngô Quyền (bổ sung diện tích) (0.15ha); Cơ sở sản xuất bao bì Carton Tân Trung Đức (0.72ha); Khu dân cư mới phường Ngọc Châu (phần diện tích còn lại) (0.3ha) và Dự án tổ hợp kinh doanh thương mại dịch vụ Thuận Phát (2.83ha).

Còn tại Thành phố Chí Linh (283 km2), có 13 dự án với tổng diện tích 63.47ha. Trong đó, Dự án khai thác mỏ sét gốm, sét gạch ngói, cát khu vực hạ lưu hồ Cầu Dòng, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh (24ha) và hai dự án xây dựng cầu đường gồm Dự án xây dựng cầu Tân An và đường dẫn (đường nối dài Cầu Hàn đến Quốc Lộ 18, kết nối thành phố Hải Dương – Nam Sách – Chí Linh) (bổ sung diện tích) (10ha) và Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt, tỉnh Hải Dương (bổ sung diện tích) (11.5ha) là những dự án đáng chú ý nhất.

Huyện Bình Giang (104.7 km2) có 4 dự án (17.4ha) với 3 dự án dân cư gồm Điểm dân cư mới đường Làng nghề thôn Hòa Loan (5ha), Điểm dân cư mới vị trí 3 thôn Gòi (6.72ha); Điểm dân cư mới Trạch Xá – Tuyển cử (3.38ha).

Huyện Cẩm Giàng (109 km2) với 8 dự án (35.25ha), trong đó đáng chú ý là 2 Khu dân cư với tổng diện tích gần 30ha, gồm Khu dân cư mới Mao Điền, xã Cẩm Điền (17ha) và Khu dân cư Nam Tân Trường (11ha).

Huyện Gia Lộc (99.7 km2) có đến 20 dự án (36.84ha), tuy nhiên đáng chú ý nhất là 2 dự án xây đường gồm Đường tránh thị trấn Gia Lộc – QL 37 với đường Vành đai I thành phố Hải Dương (9.5ha) và Đường vành đai II (Mở rộng đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) (15.2ha).

Thị xã Kinh Môn (165.33 km2) tuy chỉ có 4 dự án nhưng tổng diện tích đạt đến 50.46ha. Nguyên nhân chủ yếu là do địa phương bổ sung dự án Khu dân cư mới Bãi Mạc, xã Thượng Quận với tổng diện tích 50ha.

Huyện Kim Thành (113 km2) cũng ghi nhận 4 dự án nhưng tổng diện tích chỉ đạt 12.34ha. Dự án đáng chú ý nhất là Xây dựng Khu dân cư mới xã Kim Xuyên (Khu Tái định cư GPMB nút giao cầu lập thể) (5ha).

Huyện Nam Sách (109 km2) với 12 dự án (36.32 ha), bao gồm 4 dự án Khu dân cư gồm Khu dân cư phía Nam đường liên xã thị trấn Nam Sách đi Nam Hồng (6.2ha); Khu dân cư phía Bắc đường liên xã thị trấn Nam Sách đi Nam Hồng (8.5ha); Khu dân cư mới Cẩm Hoàng, xã An Lâm (Giai đoạn 1) (13ha) và Khu dân cư mới phía Nam Thôn Đầu Bến (4.75ha).

Huyện Ninh Giang (135.4 km2)dù có 9 dự án nhưng tổng diện tích chỉ đạt 20.13 ha, trong đó nổi bật nhất là dự án Quy hoạch khu dân cư thôn Giâm Me (10.5ha).

Huyện Thanh Hà (140.7 km2), huyện Thanh Miện (122.32 km2) và huyện Tứ Kỳ (135.32 km2) mỗi huyện có 1 dự án, lần lượt là Xây dựng điểm dân cư mới khu vực Vườn Đìa (bổ sung diện tích) (0.25ha); Đất vườn, ao không được công nhận là đất ở trong cùng thửa đất ở của các hộ gia đình (1ha); và Xây dựng đường tỉnh 392 kéo dài (đợt 2), (bổ sung diện tích) (3.8ha).

Với quyết định đã được thông qua, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan có trách nhiệm công khai danh mục kế hoạch sử dụng đất; thực hiện cập nhật thông tin, bổ sung danh mục, chỉ tiêu sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt.

Hà Lễ

Link nguồn