Bà Rịa – Vũng Tàu lập quy hoạch 1/500 nhiều khu đất công để đấu giá

 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các sở ngành liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 một số khu đất công trên địa bàn tỉnh để đấu giá.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 một số khu đất công trên địa bàn tỉnh để đấu giá quyền sử dụng đất trong giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đất) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện: Xuyên Mộc, Đất Đỏ,… rà soát, xác định tính chất các khu đất công cần thiết lập quy hoạch chi tiết 1/500 để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Bà Rịa - Vũng Tàu lập quy hoạch 1/500 nhiều khu đất công để đấu giá

Khu đất Cụm 5, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Việc làm này phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Các cơ quan nói trên cũng được giao tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết 1/500 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Giao Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nguồn vốn thực hiện theo quy định. Sở Xây dựng hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức đấu giá theo quy định.

Trước đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lên kế hoạch tổ chức đấu giá 7 khu đất với tổng diện tích trên 228ha, dự kiến nguồn thu 12.386 tỉ đồng. Trong đó có 4 khu đất thuộc dự án trọng điểm và 3 khu đất chuyển tiếp.

Có 4 khu đất thuộc dự án trọng điểm của tỉnh thuộc địa bàn TP Vũng Tàu, gồm: khu đất Cụm 5 (phường 1), khu đất mũi Nghinh Phong (phường 2), khu đô thị đường 3/2 (phường 10, 11) và khu đô thị sinh thái Cù lao Bến Đình (phường 5, 9, Thắng Nhất và Thắng Nhì). Tổng diện tích 4 khu đất này là 203,3 ha.

Có 3 khu đất chuyển tiếp gồm: khu đất 4,1 ha tại phường Thắng Tam (TP Vũng Tàu); khu đất 20 ha tại phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ, thu hồi của Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinaline) và khu đất 13,2 ha tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức đấu giá 2 khu đất cụm 5 và Khu đất 4,1ha trong quý 2/2022. Qúy 3/2022 sẽ đấu giá tiếp khu đất Mũi Nghinh Phong; khu đất 13,2 ha tại xã Bưng Riềng và khu đất 20 ha thị xã Phú Mỹ.

Các khu đất còn lại sẽ được đấu giá trong quý 4 năm nay.

Diệu Trang ( Cafeland)

Link nguồn