Author Archives: Nguyen Hien

08 Điều kiện đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp

9793575e595c811ccdb90bcddd35cfee

1. Khu công nghiệp là gì? Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp. 2. Điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Điều kiện […]

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập theo khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở 2014. Căn cứ quy […]

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Image 2023 02 10 151503444

Bà Rịa – Vũng Tàu quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa qua Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND. Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cập nhật đến 02/2023 áp dụng cho các địa phương trong […]

Chuẩn bị hồ sơ tách thửa và hợp thửa đất đai

Bat Dong San Nha O (6)

Hiện nay theo Luật đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, tại Điều 75 quy định trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất như sau: 1 Các bước làm thủ tục tách thửa và hợp […]

04 Bước sang tên sổ đỏ

Bat Dong San Nha O (2)

Việc sang tên sổ đỏ có ý nghĩa quan trọng. Tránh được các tranh chấp có thể phát sinh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng là chứng thư mà nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, các quyền khác liên quan tới đất. Trình tự thủ tục thực hiện quy trình sang […]

 Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương

Image 2023 02 03 144347293

Những chính sách phát triển nhà ở của địa phương phải phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng giai đoạn. Tại Điều 15, Luật Nhà ở 2014 quy […]