Quy trình chi tiết thủ tục giải phóng mặt bằng

Giải Phóng Mặt Bằng

1. Khái niệm

 • Đền bù giải phóng mặt bằng có thể hiểu là việc bồi thường thiệt hại khi tiến hành di dời một bộ phận dân cư và các tài sản trên đất trong một phạm vi nhất định để phục vụ cho những nhu cầu cần thiết của đất nước (phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng,…)
 • Giải phóng mặt bằng là một quá trình quan trọng nhưng cũng không kém phần khó khăn. Do việc này đòi hỏi phải cân bằng về mặt lợi ích của cả người dân và chủ đầu tư nên phải thật khéo léo để đưa ra cách giải quyết thỏa đáng cho các bên. Nếu không sẽ gây ra sự bức xúc dẫn đến tranh chấp kéo dài.

2. Những trường hợp nào được đền bù giải phóng mặt bằng?

 • Theo Luật Đất đai 2013, chỉ những trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau mới được đền bù:

– Phục vụ mục đích Quốc phòng – An ninh

– Phục vụ mục đích phát triển Kinh tế – Xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

 • Điều kiện đền bù giải phóng mặt bằng được quy định cụ thể tại Điều 75 Luật Đất Đai 2013.

3. Trình tự thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng

Thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng gồm 9 bước như sau:

 • Bước 1: Thông báo thu hồi đất

– Chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 đối với đất phi nông nghiệp trước khi có quyết định thu hồi đất, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có công bố thông tin thu hồi đất và gửi thông báo thu hồi đất đến những người dân có đất phải thu hồi

– Sau khi thực hiện đúng thủ tục trên, nếu người dân có đất thu hồi nhận lời thu hồi đất thì UBND có thẩm quyền có thể ra quyết định thu hồi đất và thực hiện lên kế hoạch bồi thường trình bồi thường theo quy tắc giải phóng mặt bằng. Sau đó, trợ giúp tái ổn định gia đình cho tất cả những người dân mà không nhất thiết phải chờ đến hết thời hạn ngày thông báo.

 • Bước 2: Các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thu hồi đất
 • Bước 3: Kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất

– Người sử dụng đất và UBND xã phối hợp thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng.

– Nếu cá nhân, tổ chức có đất thu hồi không hợp tác thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất thì bộ phận liên quan phải có nghĩa vụ thuyết phục người dân.

– Sau 10 ngày vận động thuyết phục hợp tác, nếu bên sử dụng đất vẫn không chịu phối hợp thì Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định kiểm đếm ép buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm ép buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy tắc tại Điều 70 của Luật đất đai 2013.

 • Bước 4: Tổ chức chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại lập phương án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái ổn định cho người dân.

 • Bước 5: Niêm yết công khai phương án lấy ý kiến của dân

– Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện UBND xã, đại diện Ủy ban MTTQVN xã, đại diện những người có đất thu hồi.

– Thông qua đó, tổng hợp tất cả ý kiến từ người dân để thực hiện đối thoại trực tiếp, thỏa thuận để người dân toàn ý nhận lời phương án bồi thường, hoàn thành hồ sơ trong quy trình đền bù giải phóng mặt bằng.

 • Bước 6: Các cơ quan tính năng có thẩm quyền hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường trong quy trình đền bù giải phóng mặt bằng trên cơ sở các ý kiến đóng góp từ người dân để lên kế hoạch thực hiện phương án.
 • Bước 7: Phê duyệt phương án chi tiết và tổ chức kiểm tra thực hiện

– Điều 66 Luật đất đai 2013 quy định quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, tái ổn định gia đình trong 1 ngày.

 • Bước 8: Tổ chức chi trả bồi thường

– Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm ngày có quyết định thu hồi đất, các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bồi thường, trợ giúp tái ổn định gia đình người dân có đất thu hồi.

Lưu ý: Nếu diện tích đất thu hồi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất thì tiền bồi thường, trợ giúp đối với phần diện tích đất đang tranh chấp đó được chuyển vào Kho bạc Nhà nước. Sau khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết xong thì trả cho tất cả những người có QSDĐ.

 • Bước 9: Bàn giao mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất

– Các cá nhân, tổ chức có đất thu hồi có trách nhiệm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư sau khoảng thời gian nhận tiền bồi thường theo đúng thời gian quy định.

– Nếu người có đất thu hồi không thực hiện nghĩa vụ giao đất thi sẽ bị cưỡng chế theo quy tắc tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013 trong quy trình đền bù giải phóng mặt bằng.

4. Liên hệ tư vấn thủ tục pháp lý

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể hơn. Đây có thể là quyết định tốt nhất về tư vấn đầu tư nhà đất mà bạn từng thực hiện. Khi liên hệ với một khách hàng mới, chúng tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nhu cầu của khách hàng từ thời điểm bắt đầu để có thể có được những nhân sự tốt nhất.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG CÔNG VŨNG TÀU