Đất Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tăng giá vì điều chỉnh Bảng giá sớm

Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu vừa báo cáo Tập thể UBND tỉnh việc xây dựng, điều chỉnh Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/1/2020 – 31/12/2024) trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Quyết định số 38).

Đất Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng giá vì điều chỉnh Bảng giá sớm

Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm về cơ bản đã được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế địa phương, góp phần thực hiện tốt thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, công tác quản lý nhà nước đối với đất đai; đồng thời góp phần đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án; bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, mặc dù Bảng giá đất đã được Tỉnh điều chỉnh tăng mức giá nhiều lần nhưng giá đất vẫn chưa tiệm cận mức giá thị trường; đồng thời, chưa cập nhật những khu vực, tuyến đường được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh trong năm 2020-2021, những bất hợp lý về giá đất khu vực giáp ranh, điều tra giá đất ở các đô thị mới hoặc khu vực có thay đổi quy hoạch sử dụng đất, cập nhật các tuyến đường được đặt tên mới hoặc đổi tên đường để bổ sung bảng giá đất hiện hành….

Do đó, Tỉnh cần sớm điều chỉnh Bảng giá đất để phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

Về phương án điều chỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất:

Điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp (cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản) khu vực đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh;

Giữ nguyên mức giá đối với Bảng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ;

Điều chỉnh giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ;

Điều chỉnh, sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung tại Quy định kèm theo Quyết định 38 như: bổ sung, điều chỉnh cách xác định hệ số giá đất ở của các vị trí đất, sửa đổi các xác định vị trí đất trong một số trường hợp đặc thù, hủy bỏ khoản 12 Điều 9 Quy định…

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện lại Phương án điều chỉnh Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/1/2020-31/12/2024) áp dụng trong năm 2022-2024 trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh ngay sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.

Thông tin cụ thể về mức giá tăng-giữ-giảm chưa được công bố, tuy nhiên theo thông tin được đăng trên báo Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 14/02/2022 dẫn nguồn từ Sở Tài nguyên và Môi trường thì: Về điều chỉnh giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, Sở Tài chính và Sở Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án xây dựng giá đất ở theo từng tuyến đường cụ thể. Theo đó, so với Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND giá đất ở tăng cao từ 1,2 – 8,72 lần tại các khu vực TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa và TX.Phú Mỹ; từ 1,76 – 12,8 lần với các địa phương: Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc; từ 3,9 – 23 lần đối với huyện Côn Đảo.

Đối với phương án giá đất nông nghiệp thuộc khu vực đô thị năm 2022-2024 được đề xuất tăng 50% so với Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất điều chỉnh giá đất nông nghiệp khu dân cư thuộc khu vực nông thôn tăng 50% so với Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND và mức giá được áp dụng bằng hệ số 1,2.

Theo Khoản 2, Điều 114, Luật Đất đai 2013, Bảng giá đất được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp:

Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức.

Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất nông nghiệp sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất.

Tính thuế sử dụng đất.

Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến đất đai.

Tính tiền bồi thường cho Nhà nước trong trường hợp gây thiệt hại về quản lý và sử dụng đất đai.

Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước với trường hợp đất trả lại là đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/dat-ba-ria-vung-tau-se-tang-gia-vi-dieu-chinh-bang-gia-som-109289.html