Chính sách nổi bật về nhà ở, đất đai có hiệu lực từ ngày 15/8

Từ hôm nay (15/8), một số quy định về sử dụng thông tin liên quan đến thị trường bất động sản (BĐS) và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bắt đầu có hiệu lực.

Chính sách nổi bật về nhà ở, đất đai có hiệu lực từ ngày 15/8

Lộc Liên – Lâm Vỹ (Tiền Phong)

Link nguồn