Bà Rịa - Vũng Tàu: Xây dựng cơ sở pháp lý chống thất thu thuế bất động sản

Thời gian gần đây, Phú Mỹ là một trong những địa phương sốt đất nhất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: Kỳ Phương

Cụ thể, ngày 21/7, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản số 8558 gửi Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 12/7, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản số 6454 gửi đến UBND tỉnh này đề xuất về việc thực hiện chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, căn cứ Khoản 11, Điều 2, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định: “Điều 18, thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản gồm: Thu nhập tính thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần; giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Để chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản hiệu quả, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sớm ban hành bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất 2022 làm cơ sở để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ đất.

Đối với trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất, hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định, thì giá chuyển nhượng đất là giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Đồng thời, căn cứ Điều 17, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 12, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng từng lần và thuế suất. Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, dựa theo căn cứ và đối chiếu các quy định của pháp luật, bảng giá đất của UBND tỉnh là căn cứ tính thuế đối với trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá, hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng. Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Qua đó, Cục thuế kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND xây dựng bảng giá đất. Trong đó, đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường đã có giá theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh ban hành thì tham mưu xây dựng bảng giá đất (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường chưa có giá tại bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành, thực hiện rà soát để tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất cụ thể đối với từng vị trí, đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư./.