Kindergarden | Kids World

Dự án Info

  • Construction Date

    n/a

  • Category

    Thiết kế

Location: Ward 12, Vung Tau City
Area: 5.338 m2
Height: 3 Floor


Thông tin dự án


Dự án: Trường Mầm non Phường 12, Thành phố Vũng Tàu
Địa điểm: Thuộc dự án đô thị mới Chí Linh – Cửa Lấp, Phường 12, thành phố Vũng Tàu