Công ty Thịnh Phát

Dự án Info

 • Construction Date

  n/a

 • Category

  HCDecor

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư: Công ty Thịnh Phát
 • Địa điểm:
 • Điện tích:
 • Hạng mục:
 • Ý tưởng: